Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. MARTEX S.C. Agata Kur, Marcin Kur, 95-080 Tuszyn, ul. Jana Pawła II 71, NIP 7282790441.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane być mogą w celu :
 • kontaktowym (podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, 6 ust. 1 lit. f. RODO)
 • wykonania umowy, realizacji zamówienia, bądź czynności zmierzajcie do zawarcia umowy czy też realizacji zamówienia (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy bądź realizacja zamówienia, art. 6 ust. 1 pkt b. RODO);
 • rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 • wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ciążący na nas obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy, a także firmy księgowe, firmy hostingowe, firmy kurierskie, Poczta Polska oraz podmioty państwowe uprawnione do uzyskania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas wykonania umowy a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia bądź ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte po ustaniu przydatności.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże brak podania w określonych przypadkach danych może uniemożliwić świadczenie zawarcie umowy bądź świadczenie usług. W pozostałych przypadkach podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka cookies

 1. Serwis wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających z Serwisu. Informacje te mogą być odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia.
 2. Serwis stosują pliki cookies w następujących celach:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań danej osoby;
 5. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu , które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego danych. Operator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z nich.
 7. Operator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających różne profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności Administratora.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym przypadku jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki w mediach społecznościowych.
 10. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.